De Brug Op Weg                               
                

 


"De Brug" stelt zich ten doel een brug te slaan tussen de materiële en geestelijke wereld om de mensen een handreiking te geven hoe om te gaan met het leven.
Maandelijks worden twee "Brugjes" verspreid (klik hier voor voorbeelden van Brugjes). Dit zijn leringen doorgegeven vanuit de lichtgebieden. Deze leringen bevatten universele waarheden zonder daarbij een specifiek religieuze richting in te gaan.

Jaarabonnement op de "Brugjes"

-


-

Men kan zich abonneren voor €14,= per kalenderjaar, buiten Nederland €18,= en dan ontvangt u de Brugjes per post.
Ook is de mogelijkheid om de Brugjes per e-mail te ontvangen.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken dan wordt het abonnementsgeld verlaagd tot €10,= per  jaar.
Geeft u dan wel even uw e-mailadres via de website (contact of een e-mail naar debrugopweg@gmail.com

Ook zijn geschriften (doorgaves vanuit de Lichtgebieden) verkrijgbaar, o.a. Parels van Hogerhand.

Informatie opvragen of aanmelden als abonnee kan ook via e-mail.

De Brug

Copyright De Brug Op Weg, alle rechten voorbehouden
Webdesign TRRWebdesign