De Brug Op Weg                               
                

 


 Voorbeelden Brugjes, 2 series van 6

Maandelijks worden twee "Brugjes" verspreid
          en deze worden later gebundeld tot Levenslessen
          
  BEGRIP VERBINDING  
 
 
 


Begrip I

Het begrijpen van iets is een groot goed.
Er gaat een licht op en het tasten in het duister van niet-weten is niet langer nodig.
Wie begrijpt legt contact met het onderwerp.
Begrip, het begrijpen, geeft het leven licht en kleur en inhoud.
Het leren begrijpen van het leven in al zijn volheid, met alle aspecten, met alle lijnen en verbindingen is een voortdurend proces van bewustwording. Dit leren begrijpen leidt steeds weer tot verrassingen, tot een oplichting, tot inzicht en uitzicht in herkenning.
Want begrip is herkenning in wijsheid.
Zoveel in het leven wordt nog niet in licht begrepen. En vaak wordt ook de eigen persoon niet in alle lagen doorzien.
Het begrijpen van zichzelf in alle lagen, met alle drijfveren, neigingen, gevoelens en het in mededogen aanvaarden van zichzelf schenkt licht, rust, vreugde.
Deze zelfkennis maakt het mogelijk om met werkelijk begrip om zich heen te zien en om in anderen de eigen neigingen en zwakheden te herkennen.
Het gemakzuchtig veroordelen van anderen zonder omstandigheden en gesteldheden mee te wegen toont altijd gebrek aan begrip, aan inlevingsvermogen.
Het ontwikkelen van inzicht en het voortdurend beter leren begrijpen van anderen en van de wereld leidt tot licht, tot vrede, tot zekerheid, tot volwassenheid.