De Brug Op Weg                               
                

 


 Voorbeeld van een Brugje

Maandelijks worden  "Brugjes" verzonden
          en deze worden later gebundeld tot Levenslessen
          

Het zielenlicht

De ziel is Licht en Licht is de ziel. God is Licht en Licht is God. De ziel is God en God is de ziel. Zo eenvoudig klinken deze woorden en zo moeilijk is het om tot in de diepte te begrijpen wat er gezegd en bedoeld wordt. Daar het begrip ‘God’ niet te bevatten is. En daar de ziel God is, is ook het begrip ‘ziel’ niet te bevatten. Licht is een gemakkelijker te bevatten begrip. Doch Licht kent vele schakeringen, kent vele geuren, kent vele klanken en vibraties. En de uiting- en scheppingsvormen van het Licht zijn oneindig. Het Licht is de kiem van alle leven. Is de motor van het creatieproces. Is levensadem, scheppende levensadem, welke verklankt wordt door het woord. Op dieper niveau zijn het Licht en het woord één. En vallen zij samen met de ziel en God.

Daar het Licht de kiem van het scheppende principe is, en daar de ziel Licht is, bezit de ziel de oneindige mogelijkheid om te scheppen en te herscheppen. Dit is de zielenkracht. Dit is de kracht om om te kunnen gaan met alle aardse en niet-aardse situaties, omdat de ziel het vermogen heeft te herscheppen.
Telkens opnieuw wordt er geleerd, wordt er aan iedere situatie, aan ieder moment, aan iedere ervaring geleerd. Aan elke ontmoeting, aan elke gebeurtenis. En de ziel is in staat om alles te verwerken, er aan te groeien en te herscheppen.

Doch alvorens dit proces plaats kan vinden, dient de mens die de ziel in zich draagt, te aanvaarden. Dient de mens iedere situatie, elke ontmoeting, ieder gegeven dat plaatsvindt op de weg te aanvaarden. Want pas wanneer aanvaard wordt, mag en kan er geleerd worden aan. Omdat pas dan de situatie, de ontmoeting, het gegeven ten volle tot zich kan komen, doorleefd en begrepen kan worden. En vanuit dit begrip, ook al is dit een onbewust begrip, kan herschapen worden. Leren aan, en herscheppen van, zijn nauw aan elkaar verbonden. Het herscheppingsproces gebeurt altijd vanuit bewust zijn.
Dit bewustzijn kan vanuit menselijk perspectief gezien ook op een onbewust niveau plaatsvinden. Gezegd zou kunnen worden dat het in die situaties niet gaat over een verstandelijk bewustzijn of een verstandelijk begrip van, maar om een diep zielenweten, zielenherkenning, zielsbewustzijn en/of om een diep gevoelsweten en gevoelsbewustzijn. Bewustzijn kan dus op verschillende manieren plaatsvinden. En vanuit dit bewustzijn kan op verschillende manieren ‘bewust’ gekozen worden om de situatie te herscheppen. En ook hier bestaat het woord bewust, tussen aanhalingstekens, omdat het woord bewust uit diezelfde lagen, opbouw kan bestaan.

Daarom, om bewust te worden en te kunnen herscheppen, is het zo belangrijk voor de mens zich te oefenen en te scholen in een diepe aanvaarding van alles wat op de weg komt.