De Brug    De Brug Op Weg                               
                

 


In 1987 zijn Brugjes over aardbevingen en oorlog verschenen
die ook nu weer heel toepasselijk zijn.

Wanneer grote aardbevingen zich voltrekken dan spreidt een golf van vernielingen zich uit over grote afstanden. Vernielingen die het gevolg zijn van een zoeken naar evenwicht van de blauwe planeet.
De opgelopen hoge spanning ontlaadt zich in geweld en trilt na in zwakkere schokken, resulterend in een nieuw evenwicht.
Zulke spanningsvelden zijn reeds lang tevoren waarneembaar door geluid en frequentie van de hartslag der aarde in een bepaald gebied. De grote behoeders en beschermers van de planeet zijn voorbereid op het moment der ontlading. Het leed en de verwoesting zichtbaar voor het menselijk oog zijn vaak zeer groot. De onzichtbare leniging van grote noden geschied buiten het menselijk waarnemingsvlak om. Een leger van helpers staat gereed om op het teken van de grote aanvoerder Lord Mikaal slachtoffers te hulp te snellen en hen weg te leiden van de plaats des onheils naar veilige geestelijke gebieden waar zij liefdevol verpleegd worden.
Het ondergaan van natuurgeweld is een zeer krachtige ervaring die leidt tot grote loutering. Uit de vernietiging wordt de geest hernieuwd geboren. Het geweld slaat toe met een felheid die als een flits gebeurd aan het slachtoffer. Met een vlijmscherp, pijnloos zwaard wordt het koord verbroken met het oude.
De werkelijke slachtoffers zijn zij die de gelukkige overlevenden worden genoemd. Hun lot is vele malen zwaarder dan dat van hen die weggenomen mochten worden. De liefdevolle koestering en troost geschonken door de geestelijke helpers bereikt slechts hen die daarvoor open staan.
Het noodlot is voor hen een ware beproeving. Doch bij een goed doorstaan hiervan is de beloning groot. Geestelijke rijping en inzicht in de ware aard der dingen doet ook deze slachtoffers groeien in de geest. Op hun levenspad is a.h.w. een bocht afgesneden.
Het scheppende resultaat, dat voortkomt uit de vernietiging, bezien de Wachters der Aarde met blijdschap. De tranen der beproeving hebben een roos doen ontluiken die straalt in de geest.


Wanneer de mens zich laat leiden door negatieve invloeden dan wordt er een spiraal van geweld in werking gesteld die vaak slechts ontkracht kan worden door een vernietigende oorlog, waarin het kwaad tiert in een blinde razernij waarin het tenslotte zelf ten onder gaat.
Lord Mikaal en zijn trouwe broeders Rahaal en Arhura trekken in deze geweld-situaties hun legers samen om het Grote Licht tegen uitdoven te behoeden. Om de moed van de menselijke strijders voor de Waarheid aan te wakkeren en deze zielen te behoeden voor de uitzichtloze wanhoop die in zulke situaties op de loer ligt. Want onrecht en willekeur heersen. Broeders vechten tegen broeders. Moeders worden verraden door hun zonen. Vaders worden vermoord. Dochters worden verkracht.
De vernietiging in zulke boosaardige oorlogen van mens en milieu valt niet te rijmen met de Goddelijke Rechtvaardigheid wanneer men slechts gelooft in een eenmalig leven. Doch wie het inzicht aanvaardt in het wijdere perspectief van een kringloop der dingen weet dat een moedige strijd tegen de machten van het kwaad nooit tevergeefs is. Al worden in zo'n oorlog de rechtvaardigen in grote aantallen neergemaaid, hun kracht wordt versterkt door hun offer. Zij mogen zich scharen in de goddelijke legers van de Heren Mikaal, Rahaal en Arhura en zo hun levende broeders en zusters bijstaan.
Tenslotte zal het kwaad doldraaien en zichzelf vernietigen. En allen die geleden hebben, en het uiterste offer hebben gebracht zullen delen in de vreugde om de overwinning van het Licht.
Zij die in twijfel, angst en onwetendheid gevallen zijn onder het zwaard van de oorlog worden liefdevol verpleegd door de helpers van Lord Rahaal. Zij mogen een inzicht verwerven dat zonder het grote persoonlijke lijden nog ver weg achter de horizon gelegen zou hebben.
Zij die het kwaad omarmden zullen ontwaken in het land der duisternis. Slechts inkeer en berouw kan hen het paspoort verschaffen waarmee de grens van dit land overschreden kan worden. Pas dan kan de heilzame weg van boetedoening en goedmaking een aanvang nemen.
Deze zielen zijn het die uw bijzonder medeleven behoeven. Deze armen van geest die niet wisten wat ze deden. Die een willig werktuig waren in de hand van het kwaad, waarmee de goeden werden neergemaaid.
Neergemaaid om herboren te worden in een mooier Licht. Want niets is voor niets.