De Brug    De Brug Op Weg                               
                

 


BESTELLINGENU kunt boeken en/of kaarten bestellen via het bestelformulier hieronder.
De boeken/kaarten worden u toegezonden na ontvangst van een overschrijving
naar IBAN nummer: NL67 INGB 0000 3272 56  t.n.v. "De Brug" te Apeldoorn.
Alle prijzen zijn inclusief portokosten voor leden van De Brug.
Voor de boeken 101 en 104, die naar het buitenland verstuurd moeten worden komt er € 3,50 bij de prijs bij, dit i.v.m. zeer hoge portokosten.

Klik hier om het formulier in te kunnen vullen. Powered by Yourhosting

Gegevensbescherming.

De middels dit contactformulier gevraagde persoonlijke gegevens en andere
persoonlijke gegevens die worden verstrekt zullen uitsluitend worden ingezet
voor het onderhouden van het contact tussen De Brug en abonnee. In geen
geval zullen de gegevens door derden worden verwerkt noch aan derden
worden verstrekt.