De Brug    De Brug Op Weg                               
                

 


BESTELLINGEN

 

Boeken en/of kaarten bestellen   Klik hier

De boeken/kaarten worden u toegezonden na ontvangst van een overschrijving
naar IBAN nummer: NL67 INGB 0000 3272 56  t.n.v. "De Brug" te Apeldoorn.
BIC Nummer: INGBNL2A
 
Alle prijzen zijn inclusief portokosten voor leden van De Brug. Voor niet leden komen er dus de portokosten bij.
Voor de boeken 100, 104 en 111, die naar het buitenland verstuurd moeten worden komt er € 4,50 bij de prijs bij, dit i.v.m. zeer hoge portokosten.

Gegevensbescherming.

De middels dit contactformulier gevraagde persoonlijke gegevens en andere
persoonlijke gegevens die worden verstrekt zullen uitsluitend worden ingezet
voor het onderhouden van het contact tussen De Brug en abonnee. In geen
geval zullen de gegevens door derden worden verwerkt noch aan derden
worden verstrekt.