De Brug    De Brug Op Weg                               
                

 


VOORBEELD VAN EEN BRUGJE
Maandelijks worden  "Brugjes" verzonden
          en deze worden later gebundeld tot Levenslessen

 

Geborgenheid

Kracht wordt uitgestraald door grote geesten van gene zijde.
Ontspan in deze warme kracht. Laat harmonie en vrede stromen. Voel u geborgen en gesterkt. Voel u bij uzelf en voel u in dit moment gelukkig.
Zoveel licht mag u ontvangen wanneer u daarvoor openstaat. Zoveel vrede en harmonie mag stromen wanneer u er aan denkt.
Probeer iedere dag opnieuw dit weten, dit licht, toe te laten. Laat uw handelen zijn vanuit ontspannen harmonie.
Ik weet, dit is niet gemakkelijk. Er is zoveel gejaagdheid. Er zijn zoveel onvolkomenheden in het leven van alledag. Doch Ik zeg u: Probeer.
Zo kunt u meer en meer werkelijk vanuit uzelf leven, ontspannen, geduldig, vol vertrouwen in het goede. Want er is zoveel positieve kracht aanwezig, altijd weer. Denk daaraan.
Zoveel wijsheid ook is daar voor u, uitgestraald door groten van geest die u voorgegaan zijn. Die u in licht proberen te wijzen naar uzelf, naar uw dieper innerlijk waarin het weten is.

Voel u geborgen in het licht. En al ziet en leest u nog zoveel narigheid om u heen, weet dat overal licht aanwezig is en dat u altijd en overal met mededogen en begrip licht en kracht uit kunt stralen naar hen die lijden. Lijden onder oorlogen en geweld, onder ziekte, gemis, ontworteling. En weet dat een ieder de weg moet gaan.
Voor velen is die weg zo zwaar doch tevens waardevol, verrijkend voor een volgend bestaan.
Dat neemt niet weg dat lijden pijn doet, dat verdriet in het stoffelijk bestaan diep kan snijden. Doch weet tevens dat u, vanuit uw weten van licht en kracht, mag leren begrijpen.

Licht is zo nodig om het vele duistere in de wereld te verdrijven. Daarom is het ook zo nodig om in uzelf die donkere hoeken uit te drijven door ze te belichten, want ieder van u kent onvolkomenheden en neigingen die niet bijdragen aan verlichting.
Dat is niet erg. Dat is menselijk doch kijk er naar. Niet vergoelijkend doch begrijpend. En wie begrijpt kan doorlichten. En wie licht weet te verwezenlijken kan dit ook uitstralen.
Zo kan in het klein bijgedragen worden aan het verlichten van de wereld.

Zoveel warmte en licht is altijd aanwezig, doch het is vaak zo moeilijk om er voor open te staan. Om licht te ademen. Om problemen niet op de schouders en op de rug te nemen doch in de hand zodat deze doorzien kunnen worden, doorzien en begrepen en verwerkt.
Adem harmonie en vrede. Vrede die zo nodig is in deze woelige tijden. Adem licht en wijsheid, want deze zijn zo nodig om het leven te begrijpen en om met heldere blik de wereld te bezien.
Her-inner u iedere dag opnieuw de warme kracht van vrede en harmonie. Her-inner u steeds weer de liefdevolle instraling door de wijzen en weet altijd van mijn bemoedigende hand op uw schouder.
Ga gerust en ga in vrede.

Makhimsih