De Brug    De Brug Op Weg                               
                

 


VOORBEELD VAN EEN BRUGJE
Maandelijks worden  "Brugjes" verzonden
          en deze worden later gebundeld tot Levenslessen

Kracht

Stel u open voor de kracht van Mijn instraling.
Ontvang deze kracht samen met Mijn liefde en mededogen. Ontvang deze gaven en verinnerlijk deze. Laat ze toe tot uw wezen waar ze samensmelten met de kracht, de liefde en het mededogen die reeds zijn in u.
Weet van deze krachten. Probeer er mee te leven door ze te gebruiken. Weet dat u zo recht kunt staan in alle omstandigheden, gestut door de kracht van het zuivere, door de liefde van het leven en door het mededogen dat komt samen met het inzicht van de ontwikkeling.
Zo kunt u in rechtvaardigheid en goedheid leren zijn zonder u aan het wankelen te laten brengen door krachten van buitenaf die niet altijd zuiver zijn.

Probeer te zijn in Mijn geest van liefde en mededogen en straal uit met de kracht die nodig is om het goede helder te maken.
Leef. Leef bewust. Probeer iedere stap te zetten in het licht van bewust zijn. Wees u bewust van de gaven die u altijd weer toestromen en wees u bewust van de kracht die in u is.
Weet. Sta in vrijheid. Zie. Zie met het heldere oog van weten, van inzicht en spreek vanuit dit inzicht. Inzicht verzacht door mededogen. Inzicht verwarmd door de liefde die uit mag stromen naar hen die nog niet begrijpen, die nog niet weten, die nog worstelen in de kleinheid van uiterlijke omstandigheden.
Probeer werkelijk te leven, bewust, lerend, ontwikkelend en zie iedere stap die u zet als een mogelijkheid tot ontplooiing, als een gang naar nieuwe vergezichten.

Ik zie met mededogen naar u. Ik zie uw strijd. Ik zie uw schaduwzijde, uw angsten, uw hoop, uw verlangens. En in dit alles straal Ik u Mijn kracht toe en liefde en de warmte van Mijn mededogen.
Laat dit u tot troost zijn op moeilijke momenten en laat dit u tot kracht zijn op momenten
waarop u het goede dient te verdedigen, waarop u het goede moogt uitstralen en voorleven. Weet Mijn bescherming met u en bescherm tevens uzelf tegen invloeden van duisternis.
Sluit niet uw ogen doch zie. Zie en doorzie en sta recht in de kracht van het goede. Durf af te wijzen en durf het goede te verdedigen wanneer het moment daar is.
Straal uit het weten van het goede. Straal uit in gedachten naar hen die worstelen en weet u daarbij Mijn dienaar. Weet dat u daarmee werkt aan de opbouw van het goede.

Sta sterk en ken uzelf als sterk. Weet van de kracht van het goede, die kracht die in u is en weet van de bron van liefde die altijd stroomt, ook uit u.
Zie uzelf in dit licht en glimlach naar uzelf Ja, u bent het goede. U dient het goede.
Put vreugde uit dit weten. Put kracht uit dit weten en ga in deze kracht voort op uw zich ontplooiende weg.
Zo gaat u goed. Zo gaat u in licht, beschermd door licht en verwarmd door het licht van Mijn liefde. Ga gerust.


Makhimsih