De Brug    De Brug Op Weg                               
                

 


VOORBEELD VAN EEN BRUGJE
Maandelijks worden  "Brugjes" verzonden
          en deze worden later gebundeld tot Levenslessen

Zielsverlangen

Als mens draagt u vaak allerlei verlangens in u. Verlangens hoe u wenst dat uw leven eruit zou zien. Verlangens naar een partner, naar kinderen, naar een bredere financiƫle armslag, naar een liefhebbende familie, naar gezondheid, enz. Vaak zijn deze menselijke verlangens gestoeld op een gevoel van tekort komen, alsook op het moeilijk vinden om het heden of uw leven nu, volledig te accepteren als goed, als het meest juiste voor u in dit moment.
Soms lukt deze acceptatie oppervlakkig gezien nog wel, maar wanneer men stil wordt, mediteert of dieper voelt is er toch vaak een confrontatie met die gevoelens van tekort komen, van niet genoeg gezien worden of van het gevoel te hebben niet goed genoeg te zijn. En meestal zijn deze gevoelens de drijfveren achter allerlei verlangens.

Het lijkt dat, wanneer deze verlangens vervuld worden, de diepere pijn en leegte die hieraan ten grondslag liggen dan gedempt of gevuld worden. Maar iedere keer opnieuw wordt dan op een gegeven moment in het leven ontdekt dat ondanks de vervulde verlangens er toch weer die confrontatie is met gevoelens van tekort komen of niet te voldoen en ontstaan er weer nieuwe verlangens.

Wanneer in de mens het verlangen leeft om bewuster te worden en te leven dan is dit verlangen een zielsverlangen dat aanzet om uw menselijke verlangens te onderzoeken. Om te kijken naar wat er achter deze verlangens ligt.
U zou deze menselijke verlangens kunnen zien als een wegwijzer naar wat er in de diepte in u leeft aan overtuigingen. Probeer deze verlangens te zien als gordijnen die u opzij kunt schuiven zodat u bij de oorzaak komt waardoor ze zijn ontstaan.
Er is moed voor nodig om hier naar te durven zien. Wees moedig en ontdek uw diepere overtuigingen over uzelf en over het leven. Neem deze overtuigingen ter hand en bezie en doorvoel deze van alle kanten, zodat u kunt leren zien dat deze overtuigingen oude illusies zijn of ingebrachte en eigengemaakte beelden en overtuigen.

Door ze op te pakken en te bezien maakt u ze los van de innerlijke grond waarin ze zich genesteld hebben en als het ware, een grondtoon veroorzaken.
Dit alles is een diep innerlijk werk. Het vraagt tijd, geduld, doorzettingsvermogen en een zielsverlangen om tot bewustzijn te komen, om dit werk te kunnen verrichten.

Keer in, kijk naar binnen, onderzoek de gronden van uw verlangens en laat uw licht erop schijnen zodat u de illusies waaruit zij gevormd zijn kunt doorzien.

Arhura.