De Brug    De Brug Op Weg                               
                

 


VOORBEELD VAN EEN BRUGJE
Maandelijks worden  "Brugjes" verzonden
          en deze worden later gebundeld tot Levenslessen
          

De Wijsheid


Diep in het verborgene ligt de wijsheid om ontdekt te worden. Wijsheid kan vergaard en verkregen worden door het leven te leven. Bewust te leven. Onderzoekend te leven en toegewijd aan het leven te leven. Met toegewijd aan het leven wordt bedoeld: het leven te aanvaarden en ondanks wat u tegenkomt op uw weg toch moedig stappen voorwaarts te blijven zetten en nieuwe horizonten te ontdekken zowel in inzichten als uitzichten.

Het leven echt ten volle aanvaarden vergt oefening en ook een doorvoelen dat het leven zoals het zich aandient wijsheid in zich draagt. Wanneer enigszins gevoeld of gezien kan worden dat niets zonder reden gebeurt, ook al begrijpen we de reden niet, en dat alles wat gebeurt bijdraagt aan de ontwikkeling van een dieper inzicht, dan kan het besef groeien dat het leven op zich wijsheid in zich draagt. En de wijsheid van het leven zoals dat zich aandient uitnodigt om levenswijsheid op te doen.

Geleerd wordt aan iedere situatie in het leven. In alles wat u doet en wat u laat ligt wijsheid verborgen. Of u hetgeen wat doet nu goedkeurt of afkeurt, of u hetgeen wat gebeurt in uw leven als prettig ervaart of als pijnlijk, in alles ligt wijsheid verborgen en ligt de uitnodiging tot onderzoek en zelfonderzoek.
Via dit onderzoek kunt u komen tot zicht en inzicht. Soms is dit heel helder en duidelijk en soms voelt het alsof u het niet kunt pakken, het niet begrijpt en vastloopt in het onderzoek. Durf dan toch gerust te zijn want ook al wordt het niet direct helder, het onderzoek draagt bij aan het helder worden. Uw intentie om te willen onderzoeken, te willen kijken, nodigt de wijsheid uit om zich te openbaren aan u. Soms is hier tijd en rijping voor nodig of een opeenstapeling aan levensgebeurtenissen. Soms kan de wijsheid al gevoeld worden terwijl ze nog niet zichtbaar of beredeneerbaar is. Dit kan u steunen en bemoedigen op uw weg door het leven. Omdat aangevoeld wordt dat niets zonder reden is.

Naast dit alles, naast het leren aan het leven en het ontdekken van de wijsheid van het leven door het leven echt aan te gaan, is er ook die grote bron van Al-weten. Door stil te worden en dagelijks te mediteren of te bezinnen kunt u contact maken met deze bron. Zodat het via dit contact gemakkelijker wordt om de wijsheid van het leven en dat wat het leven werkelijk brengt te begrijpen.

Wie zoekt naar wijsheid keert in en wordt stil.