De Brug    De Brug Op Weg                               
                

 


VOORBEELD VAN EEN BRUGJE
Maandelijks worden  "Brugjes" verzonden
          en deze worden later gebundeld tot Levenslessen
          

De zielenweg door de levens heen

Door de bewustwording van de ziel welke kan uitstralen in het menselijk leven kan ook de mens op aarde steeds bewuster worden. Bewust worden ook van het zielsverlangen en de werking van de ziel. Deze bewustwording draagt bij aan het bewust willen onthechten. Onthechten van aardse materie, onthechten van aardse verlangens. Onthechten van aardse patronen, gedachtes, vasthoudendheden, lijnen uit het verleden, maatschappelijke verwachtingen, enzovoort. Onthechten ook van aardse familiebanden. Van aardse vormen van liefde, van aardse persoonlijkheden en persoonlijkheid.
Moeilijk is het om dit aspect van onthechting en het gegeven van onthechten goed te begrijpen. Het gaat bijvoorbeeld niet over onthechting van liefde, maar over onthechting van aardse liefde. Dat betekent dat alle grijpende aspecten die de aardse liefde in zich draagt, doorzien en losgelaten worden. Onthechten van aardse familiebanden betekent niet het verstoten of het ontkennen van deze banden maar het zien, weten en erkennen dat dit aardse familiebanden zijn en dat dit niet automatisch wil zeggen dat dit ook geestelijke familiebanden zijn. En vanuit een groeiend eenheidsbesef kan stapje voor stapje duidelijk worden dat de banden er zijn met iedereen. En daardoor, als het ware, opgelost kunnen worden.

Echter nu wordt gesproken over het opheffen en loslaten van de aardse realiteit. Het niet de bedoeling is dat u niet in de aardse realiteit leeft. Het is juist de bedoeling dat u heel duidelijk en goed geaard gaat en binnen deze realiteit. De aardse realiteit aangaat en doorleeft met alles wat daar bij hoort. Maar het is van belang dat u op een gegeven moment het bewustzijn ontwikkelt dat het slechts de aardse realiteit is waarin u leeft en dat er ook een zielenrealiteit is.
Wanneer u binnen dit aardse leven zicht en bewustzijn krijgt op de zielenrealiteit en de zielenverhoudingen, het zielsweten en het zielsbewustzijn, dan wordt de aardse realiteit zoveel makkelijker te hanteren. Omdat het slechts een vorm is en niet de ware inhoud. Wel kan de ware inhoud, het ware zielslicht ingebracht worden in die aardse realiteit. Dit is de bedoeling ook van de zielenweg door de vele aardse levens heen. Het doel van de zielenweg is om zielsbewustzijn te ontwikkelen in het aardse leven en zielenrealiteit te leven in het aardse bestaan. Om licht vanuit de ziel, Goddelijk licht, dat zich bijvoorbeeld vertaalt in een warme en oprechte belangeloze liefde, neer te zetten in het aardse leven. En zo bij te dragen aan de ontwikkeling van alle zielen.

Hoe lastig het ook is om dit goed te begrijpen, zoveel vreugde draagt deze zielenontwikkelingsweg door de aardse levens heen in zich. Ieder stap, iedere poging van de ziel tot groei, bewustwording en ontsluiering is vreugdevol. Want het laat het licht, het alomvattende Goddelijk licht, steeds helderder stralen en helpt mee met het "oplichten" van het grote geheel, van iedere ziel, van ieder mens, van ieder moment. En ziedaar de zinvolheid van iedere gedachte, iedere handeling, iedere worsteling, ieder woord. Tracht u bewust te worden van dit gegeven zodat bewust gegaan kan worden door het leven en op een bewuste manier vorm gegeven kan worden aan het leven.