De Brug    De Brug Op Weg                               
                

 


Drie themadagen over Liefde.
Geïnspireerd op de serie ‘Brugjes’ (gechannelde levenslessen) over Liefde


Cirkels van Licht

Drie themadagen over Liefde.
Geïnspireerd op de serie ‘Brugjes’ (gechannelde levenslessen) over Liefde

Met liefde leren zien      zondag 01 september
Omgaan met pijn           zondag 06 oktober
Partnerrelaties               zondag 17 november

Tijdens deze dagen ligt het accent op verstillen, uitwisselen en verdiepen.

Verstillen:
Door stil te worden ontstaat de uitnodiging om te voelen wat er onder onze uiterlijke lagen leeft. Wat wil gevoeld, gezien en erkend worden? Door te oefenen in stil worden leren we om meer in verbinding te komen met onze innerlijke bron.

Uitwisselen:
Tijdens de themadag wordt een Brugje over liefde besproken. Er is tijd om inzichten en levenservaringen te delen en vragen n.a.v. het thema in te brengen.
Het delen, luisteren, gehoord en verstaan worden geeft vaak herkenning en erkenning.

Verdiepen:
Daarnaast is er tijd om in te keren, weer stil te worden en te integreren. In die stilte wordt er ruimte gemaakt voor de gechannelde woorden van Arhura welke op de groep afgestemd zullen zijn.

Plaats: Graalhuis, Nieuwegracht 51, 3512 LE Utrecht  
Data: 01-09, 06-10, 17-11  
Kosten: hele cyclus: € 110,--   (Brugleden € 100,--)
losse dag    €   37,50  (Brugleden €  35, --)
 
aanmelden
en info:
via een mailtje naar sooph3@gmail.com met vermelding van de datum  van  dag waaraan u deel wilt nemen en uw telefoonnummer. En door het bedrag over te maken op
NL 67 INGB 0000 3272 56
van ‘De Brug’ o.v.v.  Cirkels van Licht
 

Programma

10:00 binnenkomst, koffie en thee
10:30 welkom en introductie van de dag
10:45 inleiding en geleide meditatie
11:30 dagthema, brugje en vragen
12:45 afsluiting ochtend

13:00 pauze

14:30 verstillen en mediteren
15:20 spreken Arhura
15:45 afsluiting
16:00 thee of koffie na.