De Brug    De Brug Op Weg                               
                

 


PRIVACY
1.

2.3.

4.


5.

 

Wij zullen altijd je privacy respecteren en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. Dit betekent dat;

het persoonlijke contact tussen ons vertrouwelijk is en blijft,

de middels het contactformulier gevraagde persoonlijke gegevens die worden verstrekt zullen uitsluitend worden ingezet voor het onderhouden van het contact tussen De Brug en abonnee,

alle gegevens na opzegging abonnement direct vernietigd worden,

in geen geval zullen de gegevens door derden worden verwerkt noch aan derden worden verstrekt.

Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst.