De Brug    De Brug Op Weg                               
                

 


"De Brug" stelt zich ten doel een brug te slaan tussen de materiële en geestelijke wereld om de mensen een handreiking te geven hoe om te gaan met het leven.
Er worden maandelijks  "Brugjes" verzonden (klik hier voor voorbeeld van een Brugje). Dit zijn leringen doorgegeven vanuit de lichtgebieden. Deze leringen bevatten universele waarheden zonder daarbij een specifiek religieuze richting in te gaan.
Tevens helpen de "Brugjes" om zichzelf en de plaats in het leven te leren begrijpen.

Jaarabonnement op de "Brugjes"
Men kan zich abonneren voor €11,00 per kalenderjaar en dan ontvangt u de Brugjes per e-mail.
Geeft u dan wel even uw e-mailadres door via de website, via contact of een e-mail.
Er bestaat ook de mogelijkheid om de Brugjes per post te ontvangen. Wilt u hiervan gebruik maken dan wordt het abonnementsgeld €16,50 per jaar.
Woont u buiten Nederland dan betaalt u voor €22,50 voor toezending per post en €11,00 per e-mail.

Ook zijn geschriften (doorgaves vanuit de Lichtgebieden) verkrijgbaar, o.a. Parels van Hogerhand.

Informatie opvragen of aanmelden als abonnee kan via deze website en ook via
e-mail.

In 1987 zijn Brugjes over oorlog en aardbevingen verschenen die ook nu weer heel toepasselijk zijn.    Zie hier!!!                  Copyright De Brug Op Weg, alle rechten voorbehouden